Pris

IMG 8481 Prisen for dagplejepladsen i 2018 pr. måned er:


Forældrebetaling................2.762 kr.

Kommunalt tilskud..................5.538 kr.

I alt en pris på ..........................8.300 kr.

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto.

Der er betaling alle 12 måneder om året. Man betaler for månederne, fra barnet starter til det slutter i dagplejen. Der betales forud og der betales fuld pris i ferieperioder. Prisen dækker ferie, fridage og sygdom.
Min løn, samt det kommunale tilskud reguleres hvert år 1. januar.

Kommunen yder søskenderabat på ordningen, men ikke friplads.
Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i privat dagpleje.